Các dịch vụ chính

Danh mục ngành nghề

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Xem chi tiết

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần được xem là công ty đối vốn, trong đó phần vốn góp của các cổ đông được chia thành các phần nhỏ...

Xem chi tiết

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty của Tax Hà Nội bao gồm việc tư vấn và thành lập các loại hình doanh nghiệp: Thành lập công...

Xem chi tiết

Dịch vụ quyết toán Thuế

Dịch vụ quyết toán thuế hay còn gọi là dịch vụ kế toán tổng hợp sổ sách, số liệu, chứng từ là dịch vụ được xây dựng...

Xem chi tiết

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói là giải pháp kế toán hoàn hảo cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ,...

Xem chi tiết

Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Báo cáo tài chính ( BCTC) là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính...

Xem chi tiết

In hóa đơn nhanh tại Tax Hà Nội

Sử dụng hóa đơn là việc làm bắt buộc của tất cả các doanh nghiệp khi hoạt động, để thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoạt động...

Xem chi tiết

Đào tạo kế toán thực hành - kế toán thuế

Bạn đang là nhân viên kế toán hoặc bạn là sinh viên mới ra trường nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc. Bạn sợ...

Xem chi tiết